ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง Education Learning Center      

174 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทรศัพท์. 032 72 0536-9

         ประชุมอาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ตามสัญญาจ้าง(ครั้งที่ 1/2559)

คณะครุศาสตร์และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้้องเงิน ชั้น 6 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อรรถพล  อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now