ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง Education Learning Center      

174 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทรศัพท์. 032 72 0536-9

news

อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับ...

การประชุม อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์พนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย์ตามสัญญาจ้าง(ครั้งที...

วันนี้ ท่านผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(ประธา...

1 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองจะจัดโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนา...

สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุพานุวง สาธา...

คณะผู้บริหาร โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง...

1/3

Please reload

วันนี้ 28 พ.ย.59 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ในโครงการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ Top Test ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558...
 

 15 กันยายน 2559 ศุนย์การเรียนรู้ในเมือง ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นายสุวัฒน์ แสนทวี เป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตร 
 

กิจกรรมรับน้องม.1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยพี่ๆชั้นม.2 เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ระหว่างวันที่ 6- 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนสาธิตฯ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง และจะเปิดเรียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

 

6 เมษายน 58 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.....

31 มีนาคม 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนและแผนกลยุทธ์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2558-2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 ห้อง 1601 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน จัดโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์ประสานงานเพื่อการอนุรักษ์ป่ายชายเลน ของกองทัพบก(ภาคกลาง) ตำบล หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในวันที่ 30 มีนาคม 2558

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now