ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง Education Learning Center      

174 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทรศัพท์. 032 72 0536-9

ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน10มิถุนายน2559

                       ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองจะจัดโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดยท่านผูู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมุ่บ้านจอมบึง เป็นประธาน และผู้ช่วยอธิการบดี นายประไพร จันทะบัณฑิต เป็นผู้อ่านรายงานโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธุ์ ผอ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผอ.สุวัฒน์ แสนทวี เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและสาธิตฯ พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯทุกคนร่วมงานในโครงการ

Show More
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now